Future Continuous – to czas przyszły, ciągły. Określa on zdarzenia które wydarzą się w przyszłości i będą trwały przez jakiś czas.

Future Continuous budowa :

Zdanie twierdzące :

PODMIOT + WILL + BE + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ” ING ” + RESZTA ZDANIA

Możemy zauważyć że czas future continuous to po prostu połączone ze sobą dwa czasy przyszły ( future simple ) i czas teraźniejszy
( present continuous ). Naszym operatorem w konstrukcji zdania jest ” will „.

Przykład :

She will be learning Mathematics tomorrow. – Ona będzie się  jutro uczyć matematyki.

Zdanie przeczące :

PODMIOT + WILL NOT  ( WON’ T ) + BE + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ” ING ” + RESZTA ZDANIA

Przykład :

She will not be learning Mathematics tomorrow. –  Ona nie będzie się jutro uczyć matematyki.

Zdanie pytające :

Tworzymy poprzez inwersję.

WILL + PODMIOT + BE + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ” ING ” + RESZTA ZDANIA.

Przykład :

She will be learning Mathematics tomorrow.- Czy ona będzie się jutro uczyć matematyki ?

Charakterystyczne określniki czasu dla future continuous :

this time next week / month / year – o tej porze w przyszłym tygodniu / miesiącu / roku
on Monday at 7 a.m – w poniedziałek o 7 rano.
tomorrow morning – jutro rano

Future Continuous zastosowanie :

* Czynność niedokonana, która będzie trwała przez jakiś czas w przyszłości :

I will be watching TV tomorrow evening. – Jutro wieczorem będę oglądać telewizję.

* Pytanie o plany, oferowanie oraz prośba o pomoc.

Will you be going to cinema after school ? – Będziesz szła do kina po szkole ?

Future Continuous ćwiczenia :

1. She ____________ ( run ) tomorrow evening. – Ona będzie biegać jutro wieczorem.
2. He _________ ( play ) football this time next week. – On będzie grał w piłkę nożną o tej porze w przyszłym tygodniu.
3. They _________ ( build )  house. – Oni będą budować dom.
4. I _________ ( not / go ) to my friend tomorrow morning. – Ja nie pójdę do mojego przyjaciela jutro rano.
5. He __________( write ) a book. – On będzie pisał książkę.
6. I ___________ ( not / work ) tomorrow. – Ja nie będę jutro pracować.
7. _____ it _____ ( rain ) ? – Czy będzie padać ?
8. I ___________ ( explore ) Spain next year. Będę zwiedzać Hiszpanie w przyszłym roku.
9. _______ you ______ ( stay ) with me this evening at my House? – Zostaniesz ze mną wieczorem w moim domu ?
10. I__________ ( ride ) a bike tomorrow at 14.00. – Jutro o 14 będę jeździć na rowerze.

Odpowiedzi sprawdź —-> TUTAJ