Past Continuous – jest to czas przeszły, niedokonany. Opisuje czynności które trwały w przeszłości.

Jest on bardzo podobny do Present Continuous tym że zamiast ” to be ” w formie teraźniejszej używamy przeszłej ” was / were „.

Past Continuous budowa :

Zdanie twierdzące :

PODMIOT + WAS / WERE + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ”  ING ” + RESZTA ZDANIA.

Odmiana w czasie past continuous  :

I / He / She  / It – was
They / You / We – were

Przykład :

I was taking a shower. – Brałam prysznic.

Zdanie przeczące :

PODMIOT + WAS NOT ( WASN’T ) / WERE NOT ( WEREN’T ) + CZASOWNIK Z ” ING „+ RESZTA ZDANIA.

Przykład :

She wasn’t running at 9 am . – Ona nie biegała o 9 po południu.

Zdanie pytające :

W past continuous pytania tworzymy poprzez inwersję.

WAS / WERE + PODMIOT + CZASOWNIK Z ” ING ” + RESZTA ZDANIA

Przykład :

Was she learning all day ? – Czy ona uczyła się cały dzień ?

Czas Past Continuous – określniki czasu :

then – wtedy
all day – cały dzień
yesterday at 6 p.m. – wczoraj o 6 po południu.
while – podczas gdy
at midnight – o północy
when – kiedy

Past Continuous zastosowanie :

* Opis czynności która trwała w przeszłości. Nie wiadomo jednak kiedy się rozpoczęła oraz kiedy zakończyła.

I was watching TV yesterday evening . – Oglądałam telewizję wczoraj wieczorem.

* Opis czynności która odbywała się podczas gdy wydarzyło się coś innego, co ją przerwało ( w past simple ).

While she was running in the park, she broke leg. – Podczas gdy ona biegała w parku, ona złamała nogę.

* Dwie lub więcej czynności odbywające się w tym samym czasie w przeszłości :

I was writting a book, while my brother was listening music. – Pisałam książkę, podczas gdy mój brat słuchał muzyki.

Past Continuous ćwiczenia :

1. While I ________ ( play ) a volleyball , I sprained wrist. – Podczas grania w siatkówkę, zwichnęłam nadgarstek.
2. When I _______ ( ride ) on my bike , It started to rain. – Kiedy jeździłam na moim rowerze, zaczął padać deszcz.
3. Where ____ you ______ ( run ) ?  – gdzie biegałeś ?
4. They ________ ( eat )  spaghetti yesterday. – On jadł spaghetti wczoraj.
5. I ______ ( sleep ) all day. – Spałam cały dzień.
6. She _________ ( sing ) , when her brother _____ ( dance ). – Ona śpiewała, kiedy jej brat tańczył.
7. _____ you ______ ( watch ) TV last night ? – Gdzie oglądałeś telewizję zeszłej nocy ?

 

Odpowiedzi sprawdź —- > TUTAJ