present simpleePast Simple – czyli czas przeszły prosty, dokonany.

Konstrukcja tego czasu jest bardzo prosta. Jednak potrzebna nam jest znajomość II formy czasowników nieregularnych.

Zdanie twierdzące w past simple  :

PODMIOT + CZASOWNIK ( II forma lub z końcówką -ed ) + RESZTA ZDANIA

Czasowniki nieregularne piszemy II formą, a do regularnych dopisujemy końcówkę -ed

*  Wyjątkiem tutaj jest czasownik ” to be „.  Jego formą jest ” was / were  ”

was stosujemy przy osobach : he /she /it natomiast were przy  I / you / we / they

Przykłady :

I played football last week. – Tydzień temu grałam w piłkę nożną.
I woke up at 6 o’clock yesterday. – Wczoraj wstałam o 6.
She was in Warszawa last month. – Ona była w Warszawie w zeszłym miesiącu.

Zdanie przeczące  :

PODMIOT + DID NOT ( DIDN’T ) + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE + RESZTA ZDANIA

*  Dla ” to be ”

he / she / it

PODMIOT + WAS NOT ( WASN’T ) + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE + RESZTA ZDANIA

I / you / we /they

PODMIOT + WERE NOT ( WEREN’T ) + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE + RESZTA ZDANIA

Przykład:

I didn’t go to the cinema yesterday. – Nie poszłam wczoraj do kina.
He didn’t learn for test yesterday. – On nie uczył się wczoraj na sprawdzian.

Zdania pytające  :

W past simple pytania tworzymy przez inwersje czyli poprzez zmianę szyku zdania. Operator zamienia się pozycją z podmiotem.

DID + PODMIOT + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE + RESZTA ZDANIA

* W przypadku ”  to be  ” na początku zdania piszemy ” was/were „.

Przykłady :

Did you play basketball yesterday ? – Grałeś wczoraj w koszykówkę ?
Did you watch  last night ? – Co oglądałaś ostatniej nocy ?

Czas Past Simple cechują określniki czasu takie jak :

yesterday – wczoraj
last year / week / month  – w zeszłym roku, tygodniu, miesiącu.
2 days ago – 2 dni temu
in 1990 – w 1990 rok

Piszemy je na początku lub na końcu zdania!


Past Simple zastosowanie :

*  czynności rozpoczęte i zakończone w określonym czasie.

I visited Los Angeles 2 year ago. – Odwiedziłam Los Angeles w lata temu.

*  nawyki, przyzwyczajenia z przeszłości.

I used to work in a lawyer office. – pracowałam w biurze prawniczym. ( kiedyś )

* opisywanie czynności, które miały miejsce jedna za drugą.

She woke up, ate breakfast and gone to school. – Ona wstała, zjadła śniadanie i poszła do szkoły.

* drugi tryb warunkowy.

If I had a lot of money, I would buy new computer. – Gdybym miała dużo pieniędzy, kupiłabym nowy komputer.

Past Simple ćwiczenia :

Uzupełnij w prawidłowej formie :

1. Last week we ___________ ( visit ) Portugal. ( W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy Portugalię. )
2. She ___________ ( not watch) TV  yesterday. ( Ona wczoraj nie oglądała telewizji. )
3. He _________ ( not go ) to school four days ago. ( On nie poszedł do szkoły 4 dni temu )
4. I _________ ( buy ) new computer game and I _________ ( play ) in it. ( Kupiłam nową grę komputerową i zagrałam w nią )

Sprawdź odpowiedzi —>  tutaj