present simpleePresent Continuous – to czas prosty, opisujący czynności wykonywane w danej chwili.
Ten czas warto znać, gdyż jest on używany bardzo często.

Konstrukcja zdania nie należy do skomplikowanych, wystarczy pamiętać o końcówce „ ing ” oraz „ to be „.

Present Continuous budowa :

– Zdania twierdzące :

PODMIOT + TO BE + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ING + RESZTA ZDANIA

to be ” odmieniamy tak… :

I – am ( I’m )
We / You / They – are ( we’re, you’re, they’re )
He / She / It – is ( he’s, she’s, it’s )

Zatem zdanie w czasie present continuous wygląda tak :

I’m learning match. – Uczę się matmy
She’s running. – Ona biega.
We are eating breakfast. – My jemy śniadanie.

– Zdanie przeczące :

W zdaniach przeczących piszemy ” to be ” + not co można skrócić w następujący sposób

We / You / They – are not – aren’t
He / She / It – is not – isn’t

Jedynie pierwsza osoba liczby pojedynczej stanowi wyjątek i piszemy „ I am not  / I’m not

PODMIOT + ” TO BE ” + NOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ING + RESZTA ZDANIA

Lepiej sobie to zobrazujemy na przykładach :

He isn’t reading book now. – On teraz nie czyta książki.
They aren’t dancing at the moment. – Oni w tym momencie nie tańczą.
I’m not sleeping. – Ja nie śpię.

Zdania pytające :

Tworzymy poprzez inwersję i nie ma tu nic skomplikowanego…

” TO BE ” + PODMIOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ING + RESZTA ZDANIA

Przykłady :

Are you learning now ? – Czy uczysz się teraz ?
What is she doing ? – Co ona robi ?
Am I singing ? – Czy ja śpiewam ?

Czas Present Continuous charakteryzują określniki miejsca takie jak :

now – teraz
at the moment – w tym momencie
at present – obecnie
today – dziś
these days – aktualnie, w tych dniach

… oraz przysłówki :

always – zawsze
constantly – stale
continually – nieustannie

PRESENT CONTINUOUS ZASTOSOWANIE :

* Czynności, które odbywają się w obecnej chwili :

They are running now. – Oni biegają teraz.

* Plany na najbliższą przyszłość :

I’m driving to France on Sunday. – Jadę do Francji w niedziele.

* Czynności które trwają dłuższy czas i nie muszą trwać w chwili mówienia.

She is learning for the test these days.  – Ona uczy się do testu w tych dniach.

* Czynności, które się powtarzają. Przy użyciu przysłówków.

He is constantly playing football. – On stale gra w piłkę nożną.

PRESENT CONTINUOUS – ĆWICZENIA :

1. __________ (you/go ) to a my birthday party today ? – Wybierasz się na moją urodzinową imprezę dzisiaj ?
2. He ____________ ( do ) homework at the moment. – On odrabia zadanie domowe w tej chwili.
3. ____________ ( you / watch ) a film tonight ? Oglądasz film wieczorem ?
4. ___________ ( she / cook ) dinner ? – Czy ona gotuje obiad ?
5. I _________ ( ride ) my bike in the forest. Jeżdżę na rowerze po lesie.

Sprawdź odpowiedzi —-> TUTAJ