present simpleeWitajcie!

Zapewne każdy z was mówi o swoich przyszłościowych planach, przemyślanych decyzjach… I tutaj pytanie jak to powiedzieć po angielsku?
Otóż w bardzo prosty sposób poprzez wyrażenie ” be going to „.

Konstrukcja going to ma bardzo łatwą budowę do której potrzebna nam jest znajomość ” to be ” :

I – am
We / You / They – are
He / She / It – is

Jeżeli to potrafimy to już połowa sukcesu. Teraz jeszcze trzeba poznać budowę wyrażenie going to w zdaniach :

Budowa zdań ” to be going to ” :

* Zdania twierdzące :

PODMIOT + TO BE + GOING TO + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE  + RESZTA ZDANIA

Przykład :

I am going to fly to England. – Zamierzam polecieć do Anglii.

* Zdania przeczące :

PODMIOT + TO BE + NOT + GOING TO + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE + RESZTA ZDANIA

Przykład :

He is going to start learning Spanish.  – On zamierza zacząć naukę Hiszpańskiego.

* Zdania pytające :

TO BE + PODMIOT + GOING TO + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE + RESZTA ZDANIA

Przykład :

She isn’t going to go on Party. – Ona nie zamierza iść na imprezę.

Charakterystyczne określniki czasu dla wyrażenia going to :

tomorrow – jutro
the day after tomorrow – po jutrze
next week / month / year – przyszły tydzień / miesiąc / rok
soon – wkrótce

Zastosowanie :

* Zaplanowane czynności lub zamiary :

I’m going to call you tonight. – Zamierzam zadzwonić do Ciebie wieczorem.

* Pewne sytuacje które zdarzą się w przyszłości ( przewidywania )

Look at those black clouds in the sky. It’s going to rain.

Jeśli jesteś gotowy spójrz na be going to ćwiczenia i sprawdź swoja wiedzę 🙂

Going to ćwiczenia   :

1. _____ she _____  ( go ) to cinema tonight ? – Czy ona zamierza iść do kina wieczorem ?
2. Where _____ you _____ (fly ) on holiday ? – Gdzie zamierzasz lecieć w wakacje ?
3. I ______ ( go ) sleep . – Zamierzam iść spać.
4. She __________ ( visit ) her friends last week. – Ona zamierza odwiedzić jej przyjaciela za tydzień.
5. I _______ ( buy )  new computer game. – Zamieram kupić nową grę.
6.  I __________ ( not / go ) to work the day after tommorow. – Nie mam zamiaru iść do pracy po jutrze.
7. ____ you _______ ( go ) to my birthday party ? -Czy przyjdziesz na moje przyjęcie urodzinowe ?

 

Sprawdź odpowiedzi —-> TUTAJ