1. She will be running tomorrow evening. – Ona będzie biegać jutro wieczorem.
2. He will be playing football this time next week. – On będzie grał w piłkę nożną o tej porze w przyszłym tygodniu.
3. They will be building house. – Oni będą budować dom.
4. I will not be going to my friend tomorrow morning. – Ja nie pójdę do mojego przyjaciela jutro rano.
5. He will be writting a book. – On będzie pisał książkę.
6. I will not be working tomorrow. – Ja nie będę jutro pracować.
7. Will it be raining ? – Czy będzie padać ?
8. I will be exploring Spain next year. Będę zwiedzać Hiszpanie w przyszłym roku.
9. Will you be staying with me this evening at my House? – Zostaniesz ze mną wieczorem w moim domu ?
10. I will be riding a bike tomorrow at 14.00. – Jutro o 14 będę jeździć na rowerze.