1.  It’s hot outside. I will go to the swimming pool. – Jest gorąco na zewnątrz. Idę na basen.
2. I’m  sure that will be good weather tomorrow. – Jestem pewna że jutro będzie dobra pogoda.
3. Next month my friend will visit  me. – W przyszłym miesiącu mój przyjaciel odwiedza mnie.
4. Probably I will go to the cinema next week. – Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pójdę do kina.
5. We will celebrate your birthday tomorrow. – Świętujemy Twoje urodziny jutro.