1. She always goes to the aerobics on Monday. – Ona zawsze chodzi na aerobik w poniedziałek.
2. I really like play football.
3. Do you go to school ? – Chodzisz do szkoły ?
4. What  you usually do on Sunday morning ? – Co  zwykle robisz w niedziele rano ?
5. Does she travel abroad every summer ? – Czy ona podróżuje w każde lato ?