present simpleeWitam! Cechy charakteru po angielsku są dość często używane w praktyce. Przydają się do opisu osób.

1. POZYTYWNE :

miły – nice
odważny –  brave
hojny – generous
towarzyski – sociable
cierpliwy – patient
szczery – sincere
ambitny – ambitious
przyjazny – friendly
pomocny – helpful
rozsądny –  reasonable
odpowiedzialny –  responsible
pomysłowy  – resourceful
pogodny – easy-going
zrównoważony –  well-balanced
lojalny – loyal
opiekuńczy –  protective
praktyczny – practical
konsekwentny – consequential
pilny – diligent

2. NEUTRALNE :

skromny – modest
spokojny – calm
tolerancyjny – tolerant
energiczny – energetic
otwarty – open
przewidujący – foreseeing
posłuszny – obedient
współczujący – sympathetic
czuły – affectionate
wrażliwy – sensitive
delikatny – gentle
zabawny – funny

3. NEGATYWNE :

niecierpliwy – impatient
bojaźliwy – fearful
chciwy – greedy
nieszczery – insincere
zarozumiały – conceited
nieśmiały – shy
łatwowierny – gullible
władczy – dominant
mściwy – vindictive
przebiegły – sly
niemiły – unkind
fałszywy – two-faced
skąpy – mean
bezlitosny – ruthless
nielojalny – disloyal
leniwy – lazy
pazerny – greedy
arogancki – arrogant
snobistyczny – snobbish

CECHY CHARAKTERU ANGIELSKI – ZASTOSOWANIE W ZDANIACH :

1. He is very funny and he likes say jokes. – On jest bardzo zabawny i lubi mówić dowcipy.
2. I’m impatient because I don’t like long wait. – Jestem niecierpliwa ponieważ nie lubię długo czekać.
3. My Mother often is afraid about me, so is protective. – Moja mama często boi się o mnie, więc jest opiekuńcza.
4. She goes to party every Friday, because she is very energetic. – Ona chodzi na imprezy w każdy piątek ponieważ jest bardzo energiczna.
5. My classmate is diligent. He always has  homework. – Mój szkolny kolega jest pilny.  Zawsze ma zadanie domowe.