Liczby po angielskuWitaj przybyszu!

Zapewne trafiłeś tutaj z myślą wyszukania informacji na temat prostych w budowie liczb po angielsku. I dobrze trafiłeś! Prezentujemy Ci przejrzyście zaprezentowane informacje wraz z ciekawymi przykładami. Oferujemy także zestaw 5 ćwiczeń wraz z odpowiedziami. Zapraszamy!

Tabelka – cyfry po angielsku

0 – null
1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – nine
10 – ten
11 – eleven
12 – twelve
13 – thirteen
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen
17 – seventeen
18 – eighteen
19 – nineteen
20 – twenty
21 – twenty-one
22 – twenty-two
23 – twenty-three
24 – twenty-four
25 – twenty-five
26 – twenty-six
27 – twenty-seven
28 – twenty-eight
29 – twenty-nine
30 – thirty
31 – thirty-one
32 – thirty-two
33 -thirty-three
34 – thirty-four
35 – thirty-five
36 – thirty-six
37 – thirty-seven
38 – thirty-eight
39 – thirty-nine
40 – forty
41 – forty-one
42 – forty-two
43 – forty-three
44 – forty-four
45 – forty-five
46 – forty-six
47 – forty-seven
48 – forty-eight
49 – forty-nine
50 – fifty
51 – fifty-one
52 – fifty-two
53 – fifty-three
54 – fifty-four
55 – fifty-five
56 – fifty-six
57 – fifty-seven
58 – fifty-eight
59 – fifty-nine
60 – sixty
61 – sixty-one
62 – sixty-two
63 – sixty-three
64 – sixty-four
65 – sixty-five
66 – sixty-six
67 – sixty-seven
68 – sixty-eight
69 – sixty-nine
70 – seventy
71 – seventy-one
72 – seventy-two
73 – seventy-three
74 – seventy-four
75 – seventy-five
76 – seventy-six
77 – seventy-seven
78 – seventy-eight
79 – seventy-nine
80 – eighty
81 – eighty-one
82 – eighty-two
83 – eighty-three
84 – eighty-four
85 – eighty-five
86 – eighty-six
87 – eighty-seven
88 – eighty-eight
89 – eighty-nine
90 – ninety
91 – ninety-one
92 – ninety-two
93 – ninety-three
94 – ninety-four
95 – ninety-five
96 – ninety-six
97 – ninety-seven
98 – ninety-eight
99 – ninety-nine
100 – one hundred
200 – two hundred
500 – five hundred
800 – eight hundred
1000 – one thousand
2000 – two thousand
3000 – three thousand
4000 – four thousand
6000 – six thousand
1000000 – one million

Zasady pisania liczebników po angielsku

A teraz zajmiemy się zasadami pisowni poszczególnych liczb w języku angielskim.

 • Podobnie jak w innych językach z rodziny germańskich (na przykład niemiecki) pierwsze 12 cyfr należy się nauczyć;
 • Liczby od 12 do 19 tworzymy poprzez podanie liczb podstawowych z zakresu od 3-9 z dopiskiem teen, na przykład fourteen – czternaście;
 • Liczebniki, które oznaczają dziesiątki tworzymy od liczb podstawowych, które otrzymały końcówkę -ty;
 • Aby utworzyć liczbę sto dwadzieścia dwa piszemy tak samo dodając z przodu one hundred oraz and, czyli one hundred and twenty-two.

Liczebniki po angielsku, wyjątki

Wyjątkami są liczby trzynaście oraz dwadzieścia odstają one od normy, należy się ich wyuczyć na pamięć. Do wyjątków zaliczymy, także niektóre dziesiątki czyli:

 • Trzydzieści – thirty. Zmieniamy końcówkę liczby podstawowej z three na thi;
 • Czterdzieści – forty. Zmieniamy środek liczby podstawowej z four na for;
 • Pięćdziesiąt – fifty. Zmieniamy końcówkę cyfry z five na fif;
 • Osiemdziesiąt – eighty. Ucinamy w sposób oczywisty końcówkę -t, żeby nie dublować t (byłoby wówczas to trudne do wymówienia).

Przykłady zastosowania cyfr angielskich w „terenie”:

 • I have two friends. – Ja mam dwoje przyjaciół.
 • Do you have thirty poundsI want buy this ball. – Masz teraz trzydzieści funtów? Ja chcę kupić tą piłkę.
 • If I had a lot of money, I would buy new computer for six thousand pounds. – Gdybym miał dużo pieniędzy, kupiłbym nowy komputer za sześć tysięcy funtów.
 • I have only eighty-nine „złotych polskich” in my pocket right now. – Ja mam tylko osiemdziesiąt dziewięć „polskich złotych” w moim portfelu teraz.
 • If she were you, she would buy it for two dollars. – Gdyby ona była tobą, kupiła by to za dwa dolary.

Ćwiczenia – liczby po angielsku

Już po nauce? Odłóż wszystko i skorzystaj z naszych ćwiczeń wraz z odpowiedziami.

 • I like my ___ TV’s. – Ja lubię moje dwa telewizory.
 • Do you have my ___ dollars? – Czy Ty masz moje czterdzieści dolarów?
 • I love my ___ pencil from France. – Ja kocham mój jeden ołówek z Francji.
 • Can you borrow me ___ ____ ___ ____-___ pounds? – Możesz mi pożyczyć dwieście czterdzieści cztery funty?
 • Where are my ___ rubbers? – Gdzy są moje trzy gumki?

Sprawdź odpowiedzi  —–> TUTAJ