Hello !
W wielu szkołach języka angielskiego nazw miesięcy uczymy się już na pierwszej lekcji. To wszystko za sprawą popularności słówek. Gdy opisujemy swoje wakacje jakie słówka nam się przydadzą… nazwy miesięcy po angielsku. Kiedy to będziemy chcieli opowiedzieć szefowi co robiliśmy ostatnio, także powiemy, że wykonywaliśmy coś w tym dniu, tego miesiąca. Tak więc zapraszam was do tematycznego słownika miesiące po angielsku!

 

January – styczeń

February – luty

March – marzec

April – kwiecień

May – maj

June – czerwiec

July – lipiec

August – sierpień

September – wrzesień

October – październik

November – listopad

December – grudzień

 

Wymowa miesiące po angielsku

January /dżeńjueri/

February /februeri/

March /marcz/

April /ejpryl/

May /mej/

June /dżun/

July /dżuLaj/

August /ogest/

September /sepTembr/

October /okTołbr/

November /nołWembr/

December /dySembr/

 

Należy pamiętać, że w styczniu piszemy – in January. Do opowiadania, że coś stało się w danym miesiącu używamy przyimka in, tak samo jak w przypadku podawania pór roku.

 

Przykłady użycia miesiące, angielski:

  • In July we have sunny days. – W lipcu mamy słoneczne dni.
  • November in Poland is a cold month. – Listopad w Polce jest zimnym miesiącem.
  • I with my friends go to the cinema in January. – Ja z moimi kumplami idziemy do kina w styczniu.
  • „Charlie i fabryka czekolady” is a film which had opening night in September 2005. – „Charlie i fabryka czekolady” jest filmem, który miał premierę we wrześniu 2005 roku.
  • I broke the window in December. – Zbiłem szybę w grudniu.
  • It was a sunny day in May. They took books and went for a perambulation. – To był słoneczny dzień w maju. Oni zabrali ksiażki i poszli na przechadzkę.
  • When my friend eat fastfood I going to the gym on Saturday in June. – Kiedy mój przyjaciel jadł fastfoody ja szedłem na siłownię w sobotę czerwcową.
  • I learning maths all June. – Ja uczyłem się matematyki przez cały czerwiec.
  • I don’t like December, becouse December is very snowy. – Ja nie lubię grudnia, ponieważ grudzień jest bardzo śnieżny.
  • January is the first month of the year – Styczeń jest pierwszym miesiącem w roku.