present simplee

Present Simple – to czas teraźniejszy prosty.

Jest to podstawowy czas, który każdy powinien znać! Dodatkowo jest bardzo łatwy i szybko można się go nauczyć. Cała filozofia present simple  tkwi w operatorze oraz końcówkach czasowników.
No to zaczynamy!

PRESENT SIMPLE BUDOWA :

– Zdania twierdzące :

Zanim przejdziemy do konstrukcji zdania, musimy opanować końcówki czasowników. Są one naprawdę proste..

UWAGA !  Końcówkę dodajemy tylko i wyłącznie przy 3 osobie liczby pojedynczej i tylko w zdaniach twierdzących!

* Dla większości czasowników jest to końcówka – s.

np. writes, takes, makes, leaves

* Do czasówników nie zakończonych na -e dodajemy końcówkę – es.

np. goes, does

* I wyjątek : ” To have ” piszemy He / She / It has.

Jeżeli to już potrafimy to ze złożeniem zdania nie będziemy mieli żadnego problemu.

PODMIOT + CZASOWNIK ( * DLA HE / SHE / IT Z KOŃCÓWKĄ ! ) + RESZTA ZDANIA

Przykłady :

He writes a book. – On pisze książkę.
ale…
I write a book. – Ja piszę książkę ( bez końcówki )

– Zdania przeczące :

Tu już stosujemy operatora dla czas present simple  i pamiętamy o tym że nie dodajemy końcówek.

Dla I / We / You /They – DO NOT ( DON’T )
Dla He/ She / It – DOES NOT ( DOESN’T )

PODMIOT + OPERATOR DON’T / DOESN’T + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

Przykłady :

I don’t speak Spanish. – Ja nie mówię po Hiszpańsku.
He doesn’t watch TV. – On nie ogląda telewizji.

– Zdania pytające :

Pytania present simple tworzymy poprzez inwersję i stosujemy operator DO / DOES.

OPERATOR DO / DOES + PODMIOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

I / We / You / They – DO
He / She / It – DOES

Przykłady :

Do you go to work every day ? – Chodzisz do pracy każdego dnia ?
Does she like play basketball ? – Czy ona lubi grać w koszykówkę ?

Charakterystyczne określniki czasu dla czas present simple :

every hour / day / week / month / year – każda godzina / dzień / tydzień / miesiąc / rok
every morning / night –  każdego ranka / nocy
at midday / night – w południe / noc
on Monday – w poniedziałek

… oraz przysłówki częstotliwości dla angielski present simple :

always – zawsze
usually – zwykle
often – często
sometimes – czasami
rarely / seldom – rzadko
never – nigdy

PRESENT SIMPLE ZASTOSOWANIE :

* Czynności odbywające się regularnie :

I often go to the cinema. – Często chodzę do kina.

* Fakty i stany trwałe :

My friend lives in New York. – Mój przyjaciel mieszka w Nowym Jorku.

* Prawa przyrody :

Water frezzes at 0°C – Woda zamarza w temp 0°C .

przejdźmy teraz do present simple ćwiczenia aby sprawdzić czy potrafimy używać tego czasu

PRESENT SIMPLE ĆWICZENIA :

1. She always ________ ( go ) to the aerobics on Monday. – Ona zawsze chodzi na aerobik w poniedziałek.
2. I really like ____________ ( play ) football.
3. _______ (you / go ) to school ? – Chodzisz do szkoły ?
4. What _____ usually _____ (you / do ) on Sunday morning ? – Co  zwykle robisz w niedziele rano ?
5. ________ ( she / travel ) abroad every summer ? – Czy ona podróżuje w każde lato ?

 

Odpowiedzi sprawdź —– > TUTAJ