Podstawy francuskiego
Liczby po francusku

liczby po francuskuJęzyk francuski to jeden z niewielu języków wywodzących się z kręgu języków germańskich, który zawiera nazwy liczb zupełnie nie kojarzących się z liczebnikami sąsiada (prócz six i neuf). Nie jest to żadne pocieszenie na nowo uczących się języka francuskiego. No, ale cóż „uczyć się trzeba”. Tak więc zapraszamy.

0 – zéro
1 – un/une
2 – deux
3 – trois
4 – quatre
5 – cinq
6 – six
7 – sept
8 – huit
9 – neuf
10 – dix
11 – onze
12 – douze
13 – treize
14 – quatorze
15 – quinze
16 – seize
17 – dix-sept
18 – dix-huit
19 – dix-neuf
20 – vingt
21 – vingt et un(e)
22 – vingt-deux
23 – vingt-trois
24 – vingt-quatre
30 – trente
40 – quarante
50 – cinquante
60 – soixante
70 – soixante-dix
80 – quatre-vingt
90 – quatre-vingt-dix
100 – cent
200 – deux cents
300 – trois cents
500 – cinq cents
600 – six cents
700 – sept cents
800 – huit cents
900 – neuf cents
1000 – mille

Zasady tworzenia liczebniki po francusku do 60

  • W większości przypadków najpierw piszemy dwadzieścia, a następnie po myślniku (-) liczbę;
  • Istnieją jednakże wyjątki, w tych przypadkach cyfry po francusku tworzymy z łącznikiem „et”, czyli „i”.

Zasady tworzenia liczb powyżej 70:

  • 70 tworzymy jako 60 i 10;
  • 71 to 60 i 11;
  • 77 to 60 i 17;
  • 80 to 4×20;
  • 82 to 4×20 i 2;
  • 89 to 4×20 i 9 – quatre-vingt-neuf;
  • 90 to 4×20 i 10 i tak dalej…